Üyelik Girişi
Videolar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret617698
Hava Durumu
FAYDALI LİNKLER
Taka boyama işlemleri
ÜYELERDEN GELEN MODEL FOTOĞRAFLARI

Naviga Nedir?

NAVİGA NEDİR?
                                    
NAVIGA hakkında genel bilgiler ve yarışma kuralları - Tercüme eden: Antonio BERZOLESE
NAVIGA nedir?
NAVIGA, model gemi sporlarının herhangi birisiyle uğraşan herkese hitap edebilecek dünya çapında bir organizasyon' dur.
NAVIGA' nın gayesi
Gemi modeli sporunu tanıtmak ve desteklemek, bu sporu yapanlar arasında, ırk, inanç, siyasi görüş ayırımını yapmadan, dostane ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmak
NAVİGA' nın yapısı
Şu anda 5 Ana Kısımdan meydana gelmekte.
Yüzmeyen ölçekli modeller (C)
Model yarış tekneleri (FSR)
Motor tahrikli modeller (M)
Radyo kontrollü yatlar (S)
Ölçekli yüzen modeller (NS)
NAVIGA' ya üyelik
Yukarıdaki Kısımlara üye olunabilir. Her Kısım içi her memleketten sadece bir Federasyon üye olabilir. Bir Federasyon ise sadece bir Kısma üye olabilir. Üyeliğe sadece Federasyonlar kabul edilir. Bir memlekette Federasyonların bulunmaması durumunda, kulüpler de üyeliğe kabul edilebilir. Fertler ise üye olamaz. Kulüplerin üyeliğe kabulü ancak Genel Kurul kararı ile olur. üyelik müracaatı Genel Sekretere gönderilir. Kesin üyelik kararı ancak Genel Kurulda alınacağından, müracaat eden aday ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici üye olarak kabul edilebilir.
NAVIGA' nın faaliyeti
NAVİGA her Ana Kısım için iki senede bir olmak üzere, bir Dünya Şampiyonası organize eder. Gerekli ilgi olduğu takdirde dönüşümlü olarak Kıta Şampiyonlukları da tertip edilebilir. NAVİGA, Ana Kısımlar altındaki her Sınıf için Müsabaka Kuralları neşreder. Bu neşriyat herkes tarafından satın alınabilir. Üye olan organizasyonlara ise normal olarak (ayrıca NAVIGA- lnfo' da da neşredilmediyse) bu neşriyattan 1 takım ücretsiz olarak gönderilir. Neşriyat NAVİGA' nın resmi lisanlarından birinde yazılır. Üye olanlara her üç ayda bir bir NAVIGA- Info bülteni ücretsiz olarak gönderilir. Bu bültende NAVIGA' ca alınan mühim kararlar, kural değişiklikleri, şampiyonluk neticeleri, vs. gibi haberler bulunur. Genel Kurul iki senede bir toplanır.
 Dört senede bir Başkanlık Kurulu seçimi yapılır. Ana Kısım Başkanları, ilgili bir Ana Kısım Dünya Şampiyonasında tertiplenen bir Ana Kısım toplantısında seçilirler.
NAVIGA Başkanı Franz Hofbauer' İn 1992 yılında Kuruluşun 40. yılı konuşmasından notlar
Gemi Modelleri sporları ile ilgili bir teşkilatının kurulması fikri 1959' da Alman, Fransız, Avusturya ve İsviçre Modelcilerinin bir toplantısında doğmuştur, o sırada sadece Avrupa çapında bir teşkilat düşünülüyordu. İsim olarak NAVIGA seçilmişti. (Fransızca "Navigation" kelimesinden, yani denizde seyir).
Resmi ismi NAVIGA Avrupa Gemi Modelciliği ve Gemi Modelleri Sporları Birliği" verilmişti. Birliğin merkezi olarak Viyana şehri seçilmişti. Bu tarihten itibaren yeni bir Nizamname ve müsabaka kaidelerinin üretilmesi için heyetler çalışmalara başlamıştı. O zamanlarda Avrupa'daki Modelcilik Kulüpleri, Birlikler, Dernekler, Yayıncılar ve ilgili Sanayicilerden hiçbiri bu çalışmaların bu kadar kısa zamanda bugünkü boyutlara varacağını akıllarının köşesinden bile geçiremezlerdi. Günümüzde NAVIGA' nın gösterdiği faaliyet pekala birçok spor dalındaki faaliyetlerden geri değildir. 1999 senesi itibariyle NAVİGA dünya çapında bir kuruluş haline gelmiş olup, 5 ayrı Ana Dalda 37 ülkede temsil edilmekte, Milletlerarası, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklar! organize etmektedir. NAVIGA' nın birde kendi Marşı vardır.
Ana Kısım C ile ilgili genel bilgiler
Bu kısım 7 Sınıfa bölünmektedir. Bu sınıflarda aynı zamanda bir kaideye tespit edilmiş ve bu şekilde statik modellere benzeyen uzaktan kumandalı yüzer modeller de kabul edilebilir. Bu modellerin hareketli olması hususiyeti müsabakalarda değerlendirilmez. Sınıfların detayları C- 1 ila C-4 Sınıfı Modeller belirli bir ölçekte yapılmış Statik Modellerdir. Dış görünüşü ve renkleri itibariyle mevcut veya bir zamanlar mevcut olmuş deniz ve göl tekneleri veya bunların parçalarının orijinallerine sadık kalınarak yapılmış modeller, veya detaylarına sadık kalınarak yapılmış Liman ve Tersane tesisleri ve bunların parçalarının modelleridir. Bu modeller Tersane Projeleri veya başka orijinal dokümanlara dayanarak modelcinin bizzat kendisi tarafından yapılması şarttır. Kullanılacak malzemeler hakkında herhangi bir tahdit yoktur. Ağaç, plastikler, renkli madenler,kağıt, karton, sun'i reçineler, vs. kullanılabilir. Tek aranacak şart,bütün parçaların modelci tarafından bizzat imal edilmiş olmasıdır. Hazır olarak satın alınmış veya sadece boyama işlemi yapılmış hazır parçalara müsaade edilmez. Keza hazır kit modeller de kabul edilmemektedir.
Sınıf C-1 Kürekli ve Yelkenli Tekneler: Bütün yelkenli gemiler, kadırgalar, Viking gemileri, kürekli tekneler, Yandan kızaklı tekneler, vs. Bu modelleri yelkenleriyle veya yelkensiz yapmak serbesttir.
Sınıf C-2 Makineli Gemi Modelleri
Sınıf C-3, A-D Gemi Tesisleri, Gemi kısımları modelleri
Sınıf C-4  A-D 1:250 ve daha küçük ölçekte "Minyatür" Modeller Alt kırım tarifleri C-1 ila C- 3' m benzerleri
Sınıf C-5 Şişe içinde Gemi Modelleri. Bu sınıfta modelcinin hayal gücüne herhangi bir sınır getirilmemektedir. Gemiler ve manzaraların hakikate uygun olması şart değildir. Bu sınıfta iki ayrı grup bulunmaktadır:
a) Modeller komple olarak şişe dışında yapılıp komple şişenin içine sokulmaktadır. Yelkenli modellerde direkler, yelkenlerle birlikte olarak, şişenin içinde dikilmelidir.
b) En zor ve dolayısıyla en çok maharet isteyen tarz ise modelin şişe dışında komple olarak yapıldıktan sonra, şişenin boynundan geçecek boyutta parçalara ayrılarak şişe içinde (dışardan) tekrar monte edilmesidir. Şişe muhakkak camdan olmalıdır; bu şekilde modelin önceden dışarıda yapılıp sonra etrafına plastik bir kap geçirilmesi önüne geçilmiş olunmaktadır. Modeller boyalı olabileceği gibi, malzemelerin tabii renklerinde de olabilir. Yapılacak süslemeler modelin cinsine ve modelin ait olduğu çağa uymalıdır.
Sınıf C-6 Plastik Modeller. Bu sınıfa pazarda satılan, plastik enjeksiyon tarzında parçalardan meydana gelen ticari plastik modeller dahildir. Bu sınıfta aranan, modellerin orijinal doküman veya orijinalin fotoğraflar yardımıyla ayrıca detaylandırılmasıdır.
Sınıf C-7 A+B Karton ve Kağıt Modeller. Prensipte bunlar sıkı bir yapım tekniği muayenesinden geçirilecek Statik Modellerdir. Bu sınıfta eski bir anane tekrar canlandırmıştır. Modeller pazarda satılan yapı paftalarla yapılmaktadır. Grup B altındaki modellerde, modellerin güzelleştirilmesi için, başka cins malzemelerde kullanılarak her nevi ilave/ değişiklik yapılabilir. Varsa, kullanılmış olan yapı dokümanlar gösterilmelidir. Bununla beraber karton modelin özellikleri muhafaza edilmelidir.
                                                        

www.sedatgediklihobi.com sitesi içerisinde yer alan herhangi bir belge, resim vb. izin alınmadan kullanılamaz ve herhangi bir ticari faaliyete dahil edilemez. Tüm hakları saklıdır. 08/07/2012

ÖZLÜ SÖZLER

" ZİHİN FUKARA OLUNCA, AKIL UKALA OLUR "

 Vatan Şairi NAMIK KEMAL

SENİ SEVENİ ZEHİR OLSA YUT,
SENİ SEVMEYENİ BAL OLSA DA UNUT.

HZ MEVLANA 

" SÜTÇÜNÜN EMDİĞİ SÜT SATTIĞI SÜTTEN BELLİDİR "

Bir arkadaş yollamış güzel bir söz.

TRT1 Canlı Yayın

Kahraman Nusrat

Orjinal Taka resimleri için tıklayınız


Bu resim sayın Ara GÜLER tarafından çekilmiştir.